مصباح الشریعه – باب ۲۸ – آسایش و راحتی

الباب الثامن و العشرون: فی الراحه

قال الصادق علیه السلام:

لا راحه لمؤمن علی الحقیقه الا عند لقاء اللّه تعالی، و ما سوی ذلک ففی اربعه اشیاء: صمت تعرف به حال قلبک و نفسک فیما یکون بینک و بین بارئک و خلوه تنجو بها من آفات الزمان ظاهراً و باطناً، و جوع تمیت به الشهوات و الوسواس، و سهر تنور به قلبک و تصفی به طبعک و تزکی به روحک.

قال النّبیّ صلی اللّه علیه و آله: من اصبح آمنا فی سربه معافی فی بدنه و عنده قوت یومه، فکانما حیزت له الدنیا بحذا فیرها.

و قال وهب بن منبه: فی کتب الاولین و الاخرین مکتوب: یا قناعه! العزّ و الغنی معک، فاز من فاز بک.

قال ابوالدّرداء: ما قسم اللّه لا یفوتنی و لو کان فی جناح ریح.

و قال ابوذر (ره): هتک ستر من لا یثق بربه و لو کان محبوساً فی الصم الصیاخید.

فلیس احد اخسر و اذل و انزل ممن لا یصدق ربه فیما ضمن له، تکفل به من قبل ان خلقه، و هو مع ذلک یعتمد علی قوّته و تدبیره و جهده و یتعدی حدود ربه باسباب قد اغناه اللّه تعالی عنها.

mesbah_01

فهرست مطالب

اشتراک گذاری در facebook
اشتراک گذاری در twitter
اشتراک گذاری در google
اشتراک گذاری در linkedin
اشتراک گذاری در digg
اشتراک گذاری در whatsapp
اشتراک گذاری در email
اشتراک گذاری در print
اشتراک گذاری در telegram

فایل صوتی بیانات